Historikk


Fra kornproduksjon til kalkunoppdrett

ove-vingeSolvang Gård ble bygd i 1921 og har vært i familiens eie siden da. Gunn Kristin Ørsleie og Ove Vinge har drevet gården siden 1990. Produksjonen var først basert på korn. Kalkunoppdrett startet de med i 1993, og i 2001 ble kalkunfjøset utvidet og samme år ble gårdskjøkkenet bygd. Siden den tid er det bygd to fjøsbygninger, den siste i 2004. Fra starten i 1993 økte produksjonen fra 8.000 til 30.000 kalkuner pr.år.

I 2017 var det slutt på kalkunoppdrett på gården, og fjøsbygningene ble bygget om til kyllingproduksjon. I februar 2018 kom det første innsettet med kylling. Det produseres nå 90.000–100.000 Hubbardkyllinger i året. 

Gårdskjøkkenet produserer fremdeles de berømte kalkunproduktene, og på sikt planlegges også å utvikle nye produkter av kyllingkjøtt.