Historikk


Fra kornproduksjon til kalkunoppdrett

ove-vingeSolvang Gård ble bygd i 1921 og har vært i familiens eie siden da.

Gunn Kristin Ørsleie og Ove Vinge har drevet gården siden 1990. Produksjonen var da basert på korn. Kalkunoppdrett startet de med i 1993, og i 2001 ble kalkunfjøset utvidet og samme år ble gårdskjøkkenet bygd. Siden den tid er det bygd to fjøsbygninger, den siste i 2004.

Kalkunkyllingene blir levert på gården kun en dag gamle. Frem til de er 6 uker går de i starthuset. Etter den tid flyttes de over til veksthuset, hvor de går til de er slakteklare ved ca. 12 til 14 ukersalder.

Fra starten i 1993 har produksjonen økt fra 8.000 til 30.000 kalkuner pr.år.