Kvalitetssikring


kontrollDet er strenge krav til mat som produseres for salg.

Sikker Mat foretar månedlige kontroller av våre produkter og varer, slik at du som kunde skal være trygg på at all mat du kjøper hos oss har god kvalitet.